FORE KAZIK

FORE KAZIK

2017-03-20

Zemin içerisinde açılan bir kuyuya konulan donatılar ve üzerine dökülen, kuyuyu tamamen dolduracak şekilde, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.

Detay
ANKRAJ YAPIM YÖNETİMİ

ANKRAJ YAPIM YÖNETİMİ

2017-03-20

Detay
MİNİ KAZIK İMALATI

MİNİ KAZIK İMALATI

2017-07-16

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25-30 cm çaplı kazık uygulamaları mini kazık olarak adlandırılmaktadır. Mini kazık makineleri ebatlarının fore kazık ve jet grout sistemlerine göre küçük oluşu nedeniyle tercih sebebidir. Portatif kazık makineleri ile micro ve mini kazık uygulamaları bina içlerinde de yapılabilmektedir. Plansız ve çarpık kentleşme nedeniyle büyük kazık makinelerinin iş mahalline naklinde ve çalıştırılmasında zorluklar yaşanmaktadır. Mini Kazıklar 12-15 m. derinliğe kadar olan uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altı zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Detay
JET GROUT İMALATI

JET GROUT İMALATI

2017-07-16

Detay
ZEMİN ÇİVİSİ

ZEMİN ÇİVİSİ

2017-07-16

Zemin çivisi: Kaya hariçi zeminde yapılan ve auger-odex boru ile delinen pasif ankrajdır.

Zemin çivisi ve kaya bulonu bir pasif ankraj uygulaması olup, bu uygulamalar, kazı yüzeylerinin tutulması veya şev stabilitesinin sağlanması amacıyla oluşturulan duvar niteliğindeki yapılarda kullanılırlar. Zemin çivilerine ön germe uygulanmaz, dolayısıyla şev hareketi olmadığı sürece çivilere herhangi bir yük gelmemektedir. Zemin çivilerinin nihai taşıma kapasiteleri hesaplanırken ve uygulanırken emniyetli ve efektif sonuçlar alınması için aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

 

■ Zemin çivilerinin toprak veya kaya ile aderansı,

■ Yatak tabanının durumu ve zemin çivisinin çevreleyen toprağın/kayanın nitelikleri,

■ Zemin çivisine etkiyen üst tabaka gerilmesi,

■ Zemin çivisi ebatları,

■ Enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon miktarı,

■ Zemindeki suyun durumu, deşarjı,

Detay
ÇAKMA KAZIKLAR

ÇAKMA KAZIKLAR

2017-07-16

Çakma Kazık yönteminde, prekast olarak imal edilmiş betonarme kazıklar, çelik boru ve profiller, dizel çekiç kullanılarak zemine çakılır. Kazık çakılırken vincin gidajı ile projeye uygun eğim sağlanmaktadır.

Benzer olarak, çelik bir borunun ucu kapalı olarak zemine çakılması ve içine donatı indirilerek beton yerleştirilmesi metodu ile vibrex kazıklar imal edilir.

Bu yöntemde çelik boru bir vibro çekiç yardımıyla zeminden geri çekilir. Çakma Kazıklar, kohezyonsuz zeminlerde sıkıştırmaya neden olduğu için konsolidasyon amacıyla da yapılmaktadır.

Detay